Certifikačný kurz pre lektorov HypnoPôrodu®

Publikované

Certifikačný kurz pre lektorov HypnoPôrodu®

Pre aktuálne termíny lektorských kurzov HypnoPôrodu, navštívte prosím www.hypnoporod.sk

Termín: 30.11.-3.12. 2018 (pia – po)

 

Miesto:  hotel Park Avenue, Beethovenova 3, Piešťany

Hotel ponúka pre účastníkov školenia zľavu pri rezervácii ubytovania. Pre rezerváciu prosím kontaktujte priamo recepciu hotela.

Priamo v hoteli sa nachádza reštaurácia a wellness.

http://www.hotelparkavenue.sk/

 

Rozvrh kurzu:

 

1,5 dňa „Úvod do hypnózy pre pôrod“

2,5 dňa „HypnoPôrod“

samostatné štúdium doma „Úvod do fyziológie pôrodu“

(verzia kurzu závisí od doterajšej kvalifikácie v týchto oblastiach)

 

 

Obsah kurzu:

 

Obsah kurzu pre lektorov HypnoPôrodu

 

Cena kurzu:

 

Cena kurzu, 4 dni: 1280 EUR

(pri platbe do 1.11. platí zvýhodnená cena kurzu 1195 EUR)

Základy fyziológie pôrodu, štúdium na doma: 150 EUR

 

Základy fyziológie pôrodu musia absolvovať kandidáti, ktorí nemajú vzdelanie v žiadnej z týchto oblastí: pôrodníctvo, pôrodná asistentka, certifikovaná dula, certifikovaný lektor predpôrodnej prípravy a pod.

 

Čo je zahrnuté v cene:
  • vyučovanie s certifikovanou lektorkou, vyškolenou priamo pod vedením Marie Mongan
  • Syllabus = učebné osnovy s podrobným návodom ako viesť kurzy pre rodičov, rozdelené na jednotlivé lekcie … 105 strán
  • ďalšie materiály a relaxačné skripty pre rodičov na štúdium a precvičovanie doma … 50 strán
  • kniha Hypnopôrod
  • audio nahrávky s relaxačnými cvičeniami vrátane Dúhovej relaxácie, ktorá je základnou relaxáciou tejto metódy … 30 minút
  • video s titulkami: privítanie rodičov od Marie Mongan a „Bonding video“ … 14 minút
  • hypnopôrodné videá s rodičmi, ktorí svoje bábätká vítajú bez strachu, napätia a zbytočného vyrušovania – jemne, nežne a s radosťou … 12 pôrodných príbehov

Všetky materiály potrebné pre vedenie kurzov pre rodičov dostanete v slovenskom, resp. českom jazyku.
Vďaka týmto materiálom budete môcť prvých rodičov školiť hneď po absolvovaní certifikačného kurzu.

 

Čo NIE je zahrnuté v cene:
  • doprava na miesto kurzu
  • ubytovanie
  • strava (počas vyučovania je k dispozícii 2x denne občerstvenie – coffee break)

 

Storno podmienky:

Účasť na kurze je možné zrušiť 2 a viac týždňov pred začiatkom kurzu. Vrátená bude zaplatená suma znížená o
administratívny poplatok 75 EUR. Menej ako 2 týždne pred začiatkom kurzu nie je možné účasť zrušiť. Účastníčke však bude ponúknutá možnosť absolvovať kurz v náhradnom termíne.

 

 

Lektorka kurzu:

 

Kurz vedie certifikovaná lektorka a zároveň Master Trainer HypnoPôrodu – Monganovej metody, Katarína Winterová. V marci 2018 získala oprávnenie od Marie Mongan, zakladateľky tejto metody, školiť a certifikovať nových lektorov v mene Inštitútu HypnoPôrodu, USA. V súčasnosti vyučuje nových lektorov tejto metody nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v zahraničí. Viac o doterajších skúsenostiach Vašej lektorky sa dočítate tu:

O lektorke

 

 

Dodatočné informácie:

 

Čo je potrebné k získaniu certifikátu:

Účasť na kurze neznamená automaticky získanie certifikátu. Po absolvovaní kurzu je potrebné v priebehu 90 dní odpovedať na testové otázky a odoslať ich školiteľovi na ohodnotenie. Testové otázky vypracujete písomne a môžete pri tom používať skriptá, ktoré dostanete na kurze.
Po certifikácii je lektor uvedený v zozname certifikovaných lektorov na stránke https://us.hypnobirthing.com/parents/find-a-hypnobirthing-instructor/ a má oprávnenie používať „Zlatú pečať“, ktorá odlišuje certifikovaných lektorov Monganovej metódy od lektorov iných metód.

 

Kedy môžete začať učiť:

Po absolvovaní kurzu, skôr ako získate certifikát môžete odučiť 2-3 páry rodičov. Po získaní certifikátu môžete vyučovať bez obmedzenia.

 

Re-certifikácia:

Aby Inštitút HypnoPôrodu zabezpečil kvalitné vedenie kurzov pre všetkých rodičov, každý rok je potrebné absolvovať re-certifikáciu. Jej súčasťou je prečítanie 2 kníh zo zoznamu odporúčanej literatúry, opätovné prečítanie knihy Hypnopôrod, získanie ďalších bodov napr. napísaním článku o Hypnopôrode, dobrovoľnou účasťou na projektoch Inštitútu, zorganizovaním prednášky na tému HypnoPôrod, účasťou na HypnoBirthing Conclave alebo opätovnou účasťou na certifikačnom workshope – tzv. B-Back. Re-certifikačný proces nie je náročný a môžete ho absolvovať z domu. Členský poplatok v Inštitúte HypnoPôrodu je v súčasnosti 100 USD (cca 87 EUR) ročne.

 

Ako sa prihlásiť na lektorský kurz?

Vyplňte prosím prihlasovací formulár http://www.hypnobirthing.sk/kurz-pre-lektorov-hypnoporodu/ . Po uhradení poplatku za kurz (platobné údaje dostanete emailom) sa prihláška považuje za záväznú.

 

Dodatočné informácie:

V nasledovnom blogu som zhrnula výhody získania certifikátu v Inštitúte HypnoPôrodu Marie Mongan

Výhody získania certifikátu lektora HypnoPôrodu v Inštitúte Hypnopôrodu Marie Mongan

 

 

 

 

 

 

Obsah kurzu pre lektorov HypnoPôrodu

Publikované

V spolupráci s Inštitútom HypnoPôrodu organizujeme certifikačný kurz pre lektorov HypnoPôrodu. Nižšie nájdete obsah jednotlivých segmentov kurzu.

 

Obsah kurzu

Segment 1: Úvodné kurzy

1.1 Základy fyziológie pôrodu — pre všetkých účastníkov, ktorí nie sú profesijne zameraní na starostlivosť o tehotné ženy a/alebo pôrod

·         Anatómia ženskej reprodukčnej sústavy – Znaky pôrodu

·         Počatie a raný vývoj plodu – Charakteristiky riadeného pôrodu

·         Charakteristické znaky maternice – Definícia HypnoPôrodu

·         Podporný systém bábätka – Fázy pôrodu ako sú definované pri typickom pôrode

·         Fyzické zmeny počas tehotenstva – Fázy pôrodu ako sú definované v HypnoPôrode

·         Polohy plodu počas tehotenstva – Rodenie riadené matkou

·         Otočenie bábätka z polohy koncom panvovým

 

1.2 Úvod do hypnózy pre pôrod – pre všetkých účastníkov, ktorí nie sú certifikovaní v hypnóze 

·         Porozumenie hypnóze – Vzťah medzi telom a mysľou a použitie týchto asociácií

·         Použitie hypnózy – Posúdenie hĺbky tranzu

·         Rôzne postoje k hypnóze – Návody na dosiahnutie zmeny

·         Úvod do aktivity mozgových vĺn – Iniciácia hypnózy podľa Elmana—Ericksona—Shanti

·         Zákony mysle

·         Racionálny základ pre použitie hypnózy v pôrode – Prehlbovacie techniky

·         Porozumenie štýlu učeniu klienta – Posthypnotické sugescie

·         Kroky k dosiahnutiu hypnózy – Techniky na prebudenie z hypnózy do bdelého stavu

·         Nebezpečenstvá nekvalifikovanej terapie – Praktické cvičenia

 

 

Segment 2: Lektorský kurz HypnoPôrodu 

·         Filozofia HypnoPôrodu a začiatky – pozeráme sa na „termín pôrodu“

·         Ako maternica pracuje počas rodenia – ako sa vyhnúť umelému vyvolaniu pôrodu

·         Čo nie je v poriadku s pôrodom – Príprava pôrodného plánu

·         Ako strach ovplyvňuje pôrod – Ako telo mamy a bábätko pracujú spoločne

·         Pôvod strachu a bolesti pri pôrode – Znaky začiatku pôrodu

·         Rodičovstvo pred narodením bábätka a jeho vývoj – Dýchanie počas pôrodu

·         Výber poskytovateľa starostlivosti – Charakteristické črty pôrodu

·         Príprava mysle a tela na pôrod – Bonding po pôrode

·         Relaxačné techniky – Bonding s bábätkom

·         Uvoľnenie strachu a limitujúcich myšlienok – Štýly riadenia pôrodu

·         Vytváranie partnerského vzťahu s poskytovateľmi starostlivosti

 

 

 

Prihlášku na kurz nájdete tu: http://www.hypnobirthing.sk/kurz-pre-lektorov-hypnoporodu/

Výhody získania certifikátu lektora HypnoPôrodu v Inštitúte Hypnopôrodu Marie Mongan

Publikované

Aké sú výhody certifikácie v Inštitúte HypnoPôrodu?

Ak máte záujem vyučovať HypnoPôrod – Monganovej metódu, Inštitút HypnoPôrodu pravidelne organizuje kurzy pre lektorov. Kurzy vedú skúsení inštruktori, ktorí sú dlhoročnými členmi Inštitútu, sami vyučujú túto metódu rodičov a sú v priamom kontakte s vedením Inštitútu. Marie Mongan, autorka tejto metódy a knihy Hypnopôrod, im osobne udelila povolenie vyučovať nových lektorov, preto môžete mať istotu, že dostanete kvalitné vzdelanie, za ktoré vám ručí sám Inštitút založený Marie Mongan.

Čo získavate ako certifikovaný lektor HypnoPôrodu – Monganovej metódy?

Materiály na vyučovanie

– získate oprávnenie používať materiály Monganovej metódy. V súčasnosti sú k dispozícii:
:: osnovy, ktoré M. Mongan osobne napísala a obsahujú viac ako 100 strán informácií, ktoré sú podkladom k vášmu vyučovaniu
:: materiály pre rodičov, 72 stranová brožúrka s relaxáciami a ďalšími informáciami
:: dodatočné materiály, ktoré pripravili certifikovaní hypnoterapeuti – relaxačné skripty na otočenie bábätka do správnej polohy pre pôrod, na vyvolanie pôrodu po termíne, relaxačné skripty pre mamičky očakávajúce dvojičky a mnohé ďalšie
:: profesionálne spracované hypnopôrodné videá z celého sveta, ktoré zozbieral Inštitút od svojich členov a nie sú k dispozícii na internete
:: ďalšie video materiály, ktoré dopĺňajú vyučovanie po vizuálnej stránke
:: audio nahrávky Dúhová relaxácia, Afirmácie a ďalšie dve relaxačné nahrávky

 

Všetky tieto materiály sú k dispozícii v slovenčine buď ako text, audio alebo video s titulkami. Ak vyučujete zahraničných rodičov, máte prístup ku všetkých týmto materiálom pre rodičov aj v nemeckom, francúzskom, španielskom jazyku a rôznych ďalších jazykových verziách.

 

Všetky vyššie uvedené materiály sú chránené autorskými právami a dovolené používať ich majú len certifikovaní lektori HypnoPôrodu – Monganovej metódy. Inštitút HypnoPôrodu a jeho etická komisia v spolupráci s právnikmi pravidelne monitorujú a riešia neoprávnené používanie svojich materiálov inými osobami.

 

Široká základňa skúsených kolegov
– certifikáciou sa stávate členom Inštitútu HypnoPôrodu a získavate tak stovky kolegov z viac ako 50 krajín po celom svete, ktorí majú mnohoročné skúsenosti s vyučovaním tejto metódy a sú vám k dispozícii pri riešení problémových alebo špecifických situácií, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas vedenia kurzu. Títo lektori sa venujú aj ďalším oblastiam spojeným so starostlivosťou o ženy počas tehotenstva, pred ním a po ňom. Nájdete medzi nimi duly, popôrodné duly, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, hypnoterapeutov, psychológov, špecialistov na liečbu plodnosti a pod. Všetci lektori sú združení v súkromnej, veľmi aktívnej diskusnej skupine, kde sa zdieľajú užitočné informácie o vyučovaní kurzov HypnoPôrodu a na zadanú otázku dostávate odpovede od kolegov v priebehu pár minút.

 

Uznávaná metóda s dlhou tradíciou
– získavate výhodu vyučovania metódy, ktorá bola založená pred 28 rokmi, neustále sa vyvíja a zdokonaľuje a za túto dobu si získala už množstvo pozitívnych ohlasov a hodnotení nielen od rodičov, ale aj od lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí pravidelne vystupujú na konferenciách organizovaných Inštitútom HypnoPôrodu. Zázemie veľkej organizácie s dlhoročnou tradíciou vám umožní používať predpripravené materiály, dodatočné relaxačné skripty, videá, marketingové materiály a nemusíte tak stráviť dlhé hodiny tvorbou vlastných materiálov.

 

Možnosti ďalšieho vzdelávania
– certifikácia v Inštitúte HypnoPôrodu vám otvára dvere k ďalším kurzom, ktoré súvisia s HypnoPôrodom – HypnoMothering, HypnoBirthing Doula, HypnoFertility, HypnoBirthing Infant Massage Practitioner. Tieto špecializácie doplnia vaše vzdelania a umožnia vám osloviť cieľovú skupinu už pred tým ako sa začne zaujímať o predpôrodnú prípravu a naopak, venovať sa jej aj po ukončení predpôrodnej prípravy.

 

Kedykoľvek si zopakujte znalosti z certifikačného kurzu
– máte možnosť zadarmo alebo za symbolický poplatok zúčastňovať sa pravidelne organizovaných certifikačných kurzov pre lektorov a osviežiť si tak kedykoľvek svoje znalosti z certifikačného kurzu

 

Zlatá pečať ako záruka kvality predpôrodného vzdelávania
– môžete používať logo “Zlatú pečať” s nápisom The Mongan Method, ktorá odlíši vaše kurzy od iných kurzov predpôrodnej prípravy a je symbolom zlatého štandardu predpôrodnej prípravy, ktorý dnes už rozoznávajú rodičia aj zdravotnícki pracovníci po celom svete

 

Čo sa očakáva od certifikovaného lektora HypnoPôrodu – Monganovej metódy?

Aby sa zabezpečila jednotná kvalita kurzov HypnoPôrodu po celom svete, od certifikovaných lektorov sa vyžaduje:
– dodržiavanie etického kódexu Inštitútu
– vyučovanie podľa predpísaného rozvrhu 5 x 2,5 hod. (pri špeciálnych okolnostiach je možné urobiť výnimku)
– každoročná recertifikácia a kontinuálne dopĺňanie svojich znalostí
– používanie výlučne aktuálnych materiálov, ktoré vám poskytne Inštitút
– správne označovanie svojich kurzov: HypnoPôrod – Monganovej metóda
– používanie materiálov Monganovej metódy výhradne počas aktívneho členstva v Inštitúte (ak sa nezúčastníte recertifikácie, zaniká členstvo v Inštitúte a nemáte tak ďalej oprávnenie používať materiály chránené autorskými právami)

 

Ďalšie informácie

Ak máte záujem o ďalšie informácie ako sa stať certifikovaným lektorom HypnoPôrodu – Monganovej metódy, kontaktuje nás na emailovej adrese info[at]hypnobirthing.sk

 

Prehľad produktov pre certifikovaných lektorov, ktoré zefektívnia vyučovanie, nájdete v našom eshope http://www.hypnobirthing.sk/kategoria-produktu/pre-lektorov/

 

Zoznam aktuálne certifikovaných lektorov oprávnených vyučovať HypnoPôrod – Monganovej metódu nájdete tu https://us.hypnobirthing.com/parents/find-a-hypnobirthing-instructor/

Obsah certifikovaného kurzu HypnoPôrodu – Monganovej metódy

Publikované

Obsah certifikovaného kurzu HypnoPôrodu – Monganovej metódy

LEKCIA 1

Nastavenie pozitívnych očakávaní
• Úvod do filozofie metódy HypnoBirthing®
• História žien a rodenia
• Prečo a ako môžete zažiť ľahší, pohodlnejší a bezpečnejší pôrod
• Ako je ženské telo od prírody stvorené na to, aby zvládlo pôrod
• Ako pracovať v súlade so svojim prirodzeným pôrodným inštinktom a nie proti nemu
• Zmena nášho slovníka – pomenovania pre pokojný a nežný pôrod
• Vizualizácie nežného rodenia, pozrieme si nádherné videá z hypnopôrodu

LEKCIA 2

Zaľúbiť sa do svojho dieťatka / Príprava mysle a tela

• Obdivuhodná myseľ vášho bábätka – techniky nadväzovania vzťahu v prenatálnom období
• Rýchle a okamžite účinné samorelaxačné techniky a techniky na prehlbovanie relaxácie
• Techniky dýchania pre pôrod
• Relaxácia pomocou hypnózy a vizualizácia
• Výber vhodného poskytovateľa startostlivosti
• Úloha spoločníka pri pôrode počas rodenia
• Príprava tela na pôrod masážou a cvičením

LEKCIA 3

Pripravujeme sa na privítanie bábätka

• Príprava pôrodného plánu
• Pripravovanie tela na pôrod
• Masáž jemnými dotykmi pre pôrod
• Vaše telo pracuje pre vás a s vami
• Ako sa vyhnúť umelému vyvolávaniu pôrodu a dosiahnuť prirodzený začiatok pôrodu
• Zbavenie sa negatívnych emócií, strachu a limitujúcich myšlienok

LEKCIA 4

Prehľad o priebehu pôrodu – Pôrod lásky

• Začiatok pôrodu – stenčovacia a otváracia fáza
• Pôrod vysvetlený jednoducho
• Príchod do pôrodnice alebo pôrodného centra
• Príprava na pôrod doma – alebo miesto pôrodu, ktoré si zvolí bábätko
• Keď pôrod napreduje – ako tráviť čas počas pôrodu
• Keď sa pôrod spomalí alebo dočasne pozastaví – aktivity a pokyny pre partnera pri pôrode
• Keď pôrod napreduje – rodenie v spolupráci s bábätkom
• Ochrana prirodzeného pôrodného zážitku
• Vizualizácia želaného priebehu pôrodu

LEKCIA 5

Pôrod – Dýchať lásku – Prinášať život

• Blížime sa k samotnému pôrodu
• Polohy pre zostup bábätka a rodenie
• Vydýchať dieťatko na svet
• Bábätko sa pohybuje smerom k prsníku
• Rodinné nadväzovanie vzťahu s dieťatkom

Pre oteckov a pôrodných spoločníkov: Čo sa naučíte na kurze Hypnopôrodu?

Publikované

Prítomnosť pri pôrode je pre otcov zážitok na celý život. Zdieľanie pôrodného zážitku s Vašou partnerkou vás dokáže ešte viac zblížiť. Vaša úloha pôrodného spoločníka je veľmi dôležitá a napomáha pokojnému a ľahšiemu priebehu pôrodu.
 
Čo sa naučíte:
 
•Relaxačné techniky, ktoré mamičke pomôžu uvoľniť sa počas pôrodu
•Masážne techniky na uvoľnenie endorfínov a prehĺbenie relaxácie
•Ako vytvoriť a ochrániť príjemné prostredie na pôrod
•Aké otázky položiť, ak chcete zistiť, či je intervencia naozaj potrebná, aby ste spolu s partnerkou mohli urobiť informované rozhodnutie
•Ako nadviazať vzťah s bábätkom ešte pred pôrodom
•Ako sa zbaviť akéhokoľvek strachu alebo úzkosti v súvislosti s pôrodom
•Svoje vlastné relaxačné techniky a afirmácie
 
Tieto špecifické úlohy, ktoré sa naučíte Vám umožnia podieľať sa na pôrode ako aktívny partner a zabezpečia pohodlný a pokojný pôrod pre mamičku aj bábätko.
 
Prihláste sa na skupinový alebo individuálny kurz Hypnopôrodu® – Monganovej metódy a naučte sa ako pomôžete svojej partnerke prežiť ľahší a pokojnejší pôrod. Aktuálne termíny, prihlášku a obsah kurzu nájdete na www.hypnobirthing.sk | www.hypnoporod.sk

Prečo je kurz HypnoPôrodu® rozložený na 5 týždňov?

Publikované

Autohypnóza a hlboká relaxácia sú veľmi efektívnymi technikami pre pôrod. Sú to získané schopnosti, ktoré sa musia naučiť postupne a nacvičiť medzi jednotlivými lekciami kurzu. To zaručí, že máte dosť času na rozvinutie podmienených reakcií, ktoré robia HypnoPôrod® – Monganovej metódu takou úspešnou.
 
Neexistuje tu žiadna skratka a preto sa náš program učí v piatich, 2 a 1/2 hodinových lekciách.
 
Vyučovanie HypnoPôrodu® – Monganovej metódy počas jedného dňa alebo víkendu v zhustenej forme nezaručí tak efektívne, že rodičia budú schopní absorbovať a zapamätať si rozličné techniky a obsiahlu predpôrodnú prípravu, ktorú sa na kurze majú naučiť. Pamäť nášho mozgu a tela má obmedzenú kapacitu pre učenie, obzvlášť v tehotenstve!
 
Dostatočne dlhý čas medzi lekciami pomôže rodičom lepšie spracovať, čo sa naučili v predchádzajúcej lekcii a počas týždňa spoločne nacvičovať. Keď o týždeň prídu na ďalšie stretnutie, môžu diskutovať, opraviť naučené schopnosti a zdokonaliť techniky, ktorým možno ešte celkom neporozumeli.
 
Tento rozvrh poskytuje dostatok času na preskúmanie svojich pocitov, na relaxovanie s partnerom, vyriešenie a odstránenie akejkoľvek úzkosti, ktorá by sa mohla počas kurzu vyskytnúť a nadviazanie vzťahu s bábätkom počas tejto predpôrodnej etapy rodičovstva. Radi s vami pracujeme osobne a sledujeme váš progres, aby sme vás mohli pripraviť tak, že k pôrodu vášho bábätka pristúpite pripravení, uvoľnení a sebaistí.

Video: Kurz Hypnopôrodu – Monganovej metódy v Bratislave

Publikované

Pozrite si krátku ukážku ako to vyzerá na našich kurzoch Hypnopôrodu – Monganovej metódy. Tento kurz sa konal v Bratislave.
 

Rodičia sa na kurze učia ako efektívne komunikovať s personálom v pôrodnici, nacvičujú si masáž ľahkým dotykom, počúvajú výklad hypnopôrodných techník a absolvujú aj niekoľko príjemných relaxačných cvičení. Na konci každej lekcie tiež nechýbajú hypnopôrodné príbehy, ktoré ich ubezpečia, že ľahký a pokojný pôrod je skutočne dosiahnuteľný.
 


 

Ako si správne vybrať kurz HypnoPôrodu® – Monganovej metódy? Požadujte originál… očakávajte to najlepšie!

Publikované

Prečítali ste si knihu Hypnopôrod od Marie F. Mongan a chceli by ste absolvovať kurz tejto predpôrodnej prípravy?

Dnes existuje po celom svete mnoho inštruktorov, ktorí učia hypnopôrod. Samotný názov kurzu Vám však nezaručí, že sa dozviete niečo viac o tejto metóde, dôležitý je práve lektor, ktorý kurz vedie a jeho vzdelanie.

Podľa čoho teda spoznáte, že kurz na ktorý sa plánujete prihlásiť je naozaj oficiálnou prípravou na pôrod podľa metódy opísanej v tejto knihe a prinesie Vám navyše aj nové, aktuálne informácie?

Požadujte originál… očakávajte to najlepšie!
Všetci inštruktori predpôrodnej prípravy HypnoPôrod® – Monganovej metódy majú “Zlatú pečať” s nápisom The Mongan Method. Logo, ktoré používajú na svojej webstránke, marketingových materiáloch, vizitkách atď. “Zlatú pečať” majú oprávnenie používať len lektori, ktorí:

absolvovali tréning pre inštruktorov a učia podľa aktuálnych, vylepšených osnov
dodržiavajú etický kódex HypnoBirthing inštitútu
každý rok splnia podmienky na to, aby sa re-certifikovali. Na re-certifikáciu sa je potrebné neustále si dopĺňať vzdelanie v oblasti tehotenstva a pôrodu.
majú vedomosti o najnovších výskumoch v oblasti tehotenstva a pôrodu vďaka interakcii s ostatnými lektormi z HypnoBirthing inštitútu z celého sveta
Ako nájdem certifikovaného lektora HypnoPôrodu® – Monganovej metódy?
Všetci certifikovaní lektori:

sú uvedení na stránke www.hypnobirthing.com Vyhľadávať môžete podľa mesta alebo mena inštruktora: http://hypnobirthing.com/locations/?lscategories=practitioner
používajú na svojej webstránke a marketingových materiáloch logo “Zlatú pečať” s nápisom The Mongan Method
ponúkajú program pod názvom “HypnoPôrod® – Monganovej metóda” (HypnoBirthing® – The Mongan Method), vrátane registrovanej ochrannej známky: ®
uvádzajú svoju certifikáciu od HypnoBirthing inštitútu (HypnoBirthing Institute) ako certifikovaný lektor HypnoPôrodu®, resp. Certified HypnoBirthing® Practitioner
na požiadanie Vám ukážu svoj aktuálny certifikát vystavený HypnoBirthing inštitútom. Certifikát obsahuje zlatú pečať a je na ňom uvedený dátum expirácie, podľa ktorej spoznáte jeho platnosť.
ponúkajú svoj program v 5 stretnutiach, každé po 2 1/2 hod. (1 stretnutie za týždeň)
Prečo si vybrať kurz HypnoPôrodu® – Monganovej metódy v piatich stretnutiach?
tento systém rodičom zabezpečí, že majú čas osvojiť si a rozvíjať vedomosti a schopnosti, ktoré sa počas kurzu naučia
poskytuje dosť času na to, aby ste preskúmali svoje pocity, relaxovali s partnerom, vyriešili a odstránili strach alebo úzkosť, ktorá by sa mohla objaviť
umožňuje inštruktorovi osobný prístup, aby mohol sledovať Váš progres. Umožní mu pripraviť Vás tak, aby ste sa v deň pôrodu cítili uvoľnene, pripravení a sebaistí.