Certifikačný kurz pre lektorov HypnoPôrodu®

Miesto a termín:

 

online cez Zoom

 

aktuálny termín najbližšieho lektorského kurzu nájdete na www.hypnoporod.sk

 

 

 

Rozvrh kurzu:

 

1,5 dňa „Úvod do hypnózy pre pôrod“

2,5 dňa „Lektor HypnoPôrodu“

samostatné štúdium doma „Úvod do fyziológie pôrodu“

 

 

Obsah kurzu:

 

Obsah kurzu pre lektorov HypnoPôrodu

 

Cena kurzu:

 

Cena kurzu:  aktuálnu cenu lektorského kurzu nájdete na www.hypnoporod.sk

 

 

Čo je zahrnuté v cene:

Všetky materiály potrebné pre vedenie kurzov pre rodičov dostanete v slovenskom, resp. českom jazyku.
Vďaka týmto materiálom budete môcť prvých rodičov školiť hneď po absolvovaní certifikačného kurzu.

 

Čo NIE je zahrnuté v cene v prípade vyučovania naživo – osobne:

 

Storno podmienky:

Účasť na kurze je možné zrušiť 2 a viac týždňov pred začiatkom kurzu. Vrátená bude zaplatená suma znížená o
administratívny poplatok 75 EUR. Menej ako 2 týždne pred začiatkom kurzu nie je možné účasť zrušiť. Účastníčke však bude ponúknutá možnosť absolvovať kurz v náhradnom termíne.

 

 

Lektorka kurzu:

 

Kurz vedie certifikovaná lektorka a zároveň Master Trainer HypnoPôrodu – Monganovej metody, Katarína Winterová. V marci 2018 získala oprávnenie od Marie Mongan, zakladateľky tejto metody, školiť a certifikovať nových lektorov v mene Inštitútu HypnoPôrodu, USA. V súčasnosti vyučuje nových lektorov tejto metody nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v zahraničí. Viac o doterajších skúsenostiach Vašej lektorky sa dočítate tu:

O lektorke

 

 

Dodatočné informácie:

 

Čo je potrebné k získaniu certifikátu:

Účasť na kurze neznamená automaticky získanie certifikátu. Po absolvovaní kurzu je potrebné v priebehu 90 dní odpovedať na testové otázky a odoslať ich školiteľovi na ohodnotenie. Testové otázky vypracujete písomne a môžete pri tom používať skriptá, ktoré dostanete na kurze.
Po certifikácii je lektor uvedený v zozname certifikovaných lektorov na stránke https://us.hypnobirthing.com/parents/find-a-hypnobirthing-instructor/ a má oprávnenie používať „Zlatú pečať“, ktorá odlišuje certifikovaných lektorov Monganovej metódy od lektorov iných metód.

 

Kedy môžete začať učiť:

Po absolvovaní kurzu, skôr ako získate certifikát môžete odučiť 2-3 páry rodičov. Po získaní certifikátu môžete vyučovať bez obmedzenia.

 

Re-certifikácia:

Aby Inštitút HypnoPôrodu zabezpečil kvalitné vedenie kurzov pre všetkých rodičov, každý rok je potrebné absolvovať re-certifikáciu. Jej súčasťou je prečítanie 2 kníh zo zoznamu odporúčanej literatúry, opätovné prečítanie knihy Hypnopôrod, získanie ďalších bodov napr. napísaním článku o Hypnopôrode, dobrovoľnou účasťou na projektoch Inštitútu, zorganizovaním prednášky na tému HypnoPôrod, účasťou na HypnoBirthing Conclave alebo opätovnou účasťou na certifikačnom workshope – tzv. B-Back. Re-certifikačný proces nie je náročný a môžete ho absolvovať z domu. Členský poplatok v Inštitúte HypnoPôrodu je v súčasnosti 100 USD ročne.

 

Ako sa prihlásiť na lektorský kurz?

Na tejto stránke nižšie nájdete prihlasovací formulár. Po uhradení poplatku za kurz (platobné údaje dostanete emailom) sa prihláška považuje za záväznú.

 

Dodatočné informácie:

V nasledovnom blogu som zhrnula výhody získania certifikátu v Inštitúte HypnoPôrodu Marie Mongan

Výhody získania certifikátu lektora HypnoPôrodu v Inštitúte Hypnopôrodu Marie Mongan

 

 

 

 

 

 

 

Nezáväzná prihláška na lektorský kurz HypnoPôrodu

* povinné pole

Máte skúsenosti v niektorej z týchto oblastí?