Výhody získania certifikátu lektora HypnoPôrodu v Inštitúte Hypnopôrodu Marie Mongan

Posted by | No Tags | Blog · Certifikované kurzy | 1 komentár na Výhody získania certifikátu lektora HypnoPôrodu v Inštitúte Hypnopôrodu Marie Mongan

Aké sú výhody certifikácie v Inštitúte HypnoPôrodu?

Ak máte záujem vyučovať HypnoPôrod – Monganovej metódu, Inštitút Hypnopôrodu pravidelne organizuje kurzy pre lektorov. Kurzy vedú skúsení inštruktori, ktorí sú dlhoročnými členmi Inštitútu, sami vyučujú túto metódu rodičov a sú v priamom kontakte s vedením Inštitútu. Marie Mongan, autorka tejto metódy a knihy Hypnopôrod, im osobne udelila povolenie vyučovať nových lektorov, preto môžete mať istotu, že dostanete kvalitné vzdelanie, za ktoré vám ručí sám Inštitút založený Marie Mongan.

Čo získavate ako certifikovaný lektor HypnoPôrodu – Monganovej metódy?

Materiály na vyučovanie

– získate oprávnenie používať materiály Monganovej metódy. V súčasnosti sú k dispozícii:
:: osnovy, ktoré M. Mongan osobne aktualizovala v máji 2016 a obsahujú viac ako 100 strán informácií, ktoré sú podkladom k vášmu vyučovaniu
:: materiály pre rodičov na cca 50 stranách (formát A4)
:: dodatočné materiály, ktoré pripravili certifikovaní hypnoterapeuti – relaxačné skripty na otočenie bábätka do správnej polohy pre pôrod, na vyvolanie pôrodu po termíne, relaxačné skripty pre mamičky očakávajúce dvojičky a mnohé ďalšie
:: profesionálne spracované hypnopôrodné videá z celého sveta, ktoré zozbieral Inštitút od svojich členov a nie sú k dispozícii na internete
:: ďalšie video materiály, ktoré dopĺňajú vyučovanie po vizuálnej stránke
:: audio nahrávky Dúhová relaxácia, Afirmácie a ďalšie dve relaxačné nahrávky

 

Všetky tieto materiály sú k dispozícii v slovenčine buď ako text, audio alebo video s titulkami. Ak vyučujete zahraničných rodičov, máte prístup ku všetkých týmto materiálom pre rodičov aj v nemeckom, francúzskom, španielskom jazyku a rôznych ďalších jazykových verziách.

 

Všetky vyššie uvedené materiály sú chránené autorskými právami a dovolené používať ich majú len certifikovaní lektori HypnoPôrodu – Monganovej metódy. Inštitút Hypnopôrodu a jeho etická komisia v spolupráci s právnikmi pravidelne monitorujú a riešia neoprávnené používanie svojich materiálov inými osobami.

 

Široká základňa skúsených kolegov
– certifikáciou sa stávate členom Inštitútu Hypnopôrodu a získavate tak stovky kolegov z viac ako 50 krajín po celom svete, ktorí majú mnohoročné skúsenosti s vyučovaním tejto metódy a sú vám k dispozícii pri riešení problémových alebo špecifických situácií, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas vedenia kurzu. Títo lektori sa venujú aj ďalším oblastiam spojeným so starostlivosťou o ženy počas tehotenstva, pred ním a po ňom. Nájdete medzi nimi duly, popôrodné duly, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, hypnoterapeutov, psychológov, špecialistov na liečbu plodnosti a pod. Všetci lektori sú združení v súkromnej, veľmi aktívnej diskusnej skupine, kde sa zdieľajú užitočné informácie o vyučovaní kurzov hypnopôrodu a na zadanú otázku dostávate odpovede od kolegov v priebehu pár minút.

 

Uznávaná metóda s dlhou tradíciou
– získavate výhodu vyučovania metódy, ktorá bola založená pred 28 rokmi, neustále sa vyvíja a zdokonaľuje a za túto dobu si získala už množstvo pozitívnych ohlasov a hodnotení nielen od rodičov, ale aj od lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí pravidelne vystupujú na konferenciách organizovaných Inštitútom Hypnopôrodu. Zázemie veľkej organizácie s dlhoročnou tradíciou vám umožní používať predpripravené materiály, dodatočné relaxačné skripty, videá, marketingové materiály a nemusíte tak stráviť dlhé hodiny tvorbou vlastných materiálov.

 

Možnosti ďalšieho vzdelávania
– certifikácia v Inštitúte Hypnopôrodu vám otvára dvere k ďalším kurzom, ktoré súvisia s HypnoPôrodom – HypnoMothering, HypnoBirthing Doula, HypnoFertility, HypnoBirthing Infant Massage Practitioner. Tieto špecializácie doplnia vaše vzdelania a umožnia vám osloviť cieľovú skupinu už pred tým ako sa začne zaujímať o predpôrodnú prípravu a naopak, venovať sa jej aj po ukončení predpôrodnej prípravy.

 

Každoročné stretnutie s Marie Mongan a kolegami v zaujímavých destináciách
– dostávate možnosť zúčastňovať sa konferencie, ktorú organizuje Inštitút Hypnopôrodu každý rok na jeseň a ktorej sa zúčastňujú členovia vedenia Inštitútu a členovia Inštitútu – lektori z celého sveta. Máte možnosť odniesť si cenné informácie z prednášok týkajúcich sa tehotenstva, pôrodu, starostlivosti o bábätko v období pred pôrodom a po pôrode a pod. O svoje skúsenosti s vedením hypnopôrodov sa delia na prednáškach aj pôrodníci z rôznych kútov sveta. Tiež máte možnosť nadviazať kontakt s kolegami z iných krajín a získať nových priateľov a nové zdroje informácií a užitočných tipov pre vaše vyučovanie.

 

Kedykoľvek si zopakujte znalosti z certifikačného kurzu
– máte možnosť zadarmo alebo za symbolický poplatok zúčastňovať sa pravidelne organizovaných certifikačných kurzov pre lektorov a osviežiť si tak kedykoľvek svoje znalosti z certifikačného kurzu

 

Zlatá pečať ako záruka kvality predpôrodného vzdelávania
– môžete používať logo “Zlatú pečať” s nápisom The Mongan Method, ktorá odlíši vaše kurzy od iných kurzov predpôrodnej prípravy a je symbolom zlatého štandardu predpôrodnej prípravy, ktorý dnes už rozoznávajú rodičia aj zdravotnícki pracovníci po celom svete

 

Čo sa očakáva od certifikovaného lektora HypnoPôrodu – Monganovej metódy?

Aby sa zabezpečila jednotná kvalita kurzov HypnoPôrodu po celom svete, od certifikovaných lektorov sa vyžaduje:
– dodržiavanie etického kódexu Inštitútu
– vyučovanie podľa predpísaného rozvrhu 5 x 2,5 hod. (pri špeciálnych okolnostiach je možné urobiť výnimku)
– každoročná recertifikácia a kontinuálne dopĺňanie svojich znalostí
– používanie výlučne aktuálnych materiálov, ktoré vám poskytne Inštitút
– správne označovanie svojich kurzov: HypnoPôrod – Monganovej metóda
– používanie materiálov Monganovej metódy výhradne počas aktívneho členstva v Inštitúte (ak sa nezúčastníte recertifikácie, zaniká členstvo v Inštitúte a nemáte tak ďalej oprávnenie používať materiály chránené autorskými právami)

 

Ďalšie informácie

Ak máte záujem o ďalšie informácie ako sa stať certifikovaným lektorom HypnoPôrodu – Monganovej metódy, kontaktuje nás na emailovej adrese info[at]hypnobirthing.sk

 

Prehľad produktov pre certifikovaných lektorov, ktoré zefektívnia vyučovanie, nájdete v našom eshope http://www.hypnobirthing.sk/kategoria-produktu/pre-lektorov/

 

Zoznam aktuálne certifikovaných lektorov oprávnených vyučovať HypnoPôrod – Monganovej metódu nájdete tu https://us.hypnobirthing.com/parents/find-a-hypnobirthing-instructor/


One Comment

HypnoPôrod – Monganovej metóda – Certifikačný kurz pre lektorov HypnoPôrodu® says:

august 12, 2022 at 23:13

[…] Výhody získania certifikátu lektora HypnoPôrodu v Inštitúte Hypnopôrodu Marie Mongan […]

Reply

Leave a comment