Certifikačný kurz pre lektorov HypnoPôrodu®

Posted by | No Tags | Blog · Certifikované kurzy | Žiadne komentáre na Certifikačný kurz pre lektorov HypnoPôrodu®

Certifikačný kurz pre lektorov HypnoPôrodu®

Pre aktuálne termíny lektorských kurzov HypnoPôrodu, navštívte prosím www.hypnoporod.sk

Termín: 30.11.-3.12. 2018 (pia – po)

 

Miesto:  hotel Park Avenue, Beethovenova 3, Piešťany

Hotel ponúka pre účastníkov školenia zľavu pri rezervácii ubytovania. Pre rezerváciu prosím kontaktujte priamo recepciu hotela.

Priamo v hoteli sa nachádza reštaurácia a wellness.

http://www.hotelparkavenue.sk/

 

Rozvrh kurzu:

 

1,5 dňa „Úvod do hypnózy pre pôrod“

2,5 dňa „HypnoPôrod“

samostatné štúdium doma „Úvod do fyziológie pôrodu“

(verzia kurzu závisí od doterajšej kvalifikácie v týchto oblastiach)

 

 

Obsah kurzu:

 

Obsah kurzu pre lektorov HypnoPôrodu

 

Cena kurzu:

 

Cena kurzu, 4 dni: 1280 EUR

(pri platbe do 1.11. platí zvýhodnená cena kurzu 1195 EUR)

Základy fyziológie pôrodu, štúdium na doma: 150 EUR

 

Základy fyziológie pôrodu musia absolvovať kandidáti, ktorí nemajú vzdelanie v žiadnej z týchto oblastí: pôrodníctvo, pôrodná asistentka, certifikovaná dula, certifikovaný lektor predpôrodnej prípravy a pod.

 

Čo je zahrnuté v cene:
  • vyučovanie s certifikovanou lektorkou, vyškolenou priamo pod vedením Marie Mongan
  • Syllabus = učebné osnovy s podrobným návodom ako viesť kurzy pre rodičov, rozdelené na jednotlivé lekcie … 105 strán
  • ďalšie materiály a relaxačné skripty pre rodičov na štúdium a precvičovanie doma … 50 strán
  • kniha Hypnopôrod
  • audio nahrávky s relaxačnými cvičeniami vrátane Dúhovej relaxácie, ktorá je základnou relaxáciou tejto metódy … 30 minút
  • video s titulkami: privítanie rodičov od Marie Mongan a „Bonding video“ … 14 minút
  • hypnopôrodné videá s rodičmi, ktorí svoje bábätká vítajú bez strachu, napätia a zbytočného vyrušovania – jemne, nežne a s radosťou … 12 pôrodných príbehov

Všetky materiály potrebné pre vedenie kurzov pre rodičov dostanete v slovenskom, resp. českom jazyku.
Vďaka týmto materiálom budete môcť prvých rodičov školiť hneď po absolvovaní certifikačného kurzu.

 

Čo NIE je zahrnuté v cene:
  • doprava na miesto kurzu
  • ubytovanie
  • strava (počas vyučovania je k dispozícii 2x denne občerstvenie – coffee break)

 

Storno podmienky:

Účasť na kurze je možné zrušiť 2 a viac týždňov pred začiatkom kurzu. Vrátená bude zaplatená suma znížená o
administratívny poplatok 75 EUR. Menej ako 2 týždne pred začiatkom kurzu nie je možné účasť zrušiť. Účastníčke však bude ponúknutá možnosť absolvovať kurz v náhradnom termíne.

 

 

Lektorka kurzu:

 

Kurz vedie certifikovaná lektorka a zároveň Master Trainer HypnoPôrodu – Monganovej metody, Katarína Winterová. V marci 2018 získala oprávnenie od Marie Mongan, zakladateľky tejto metody, školiť a certifikovať nových lektorov v mene Inštitútu HypnoPôrodu, USA. V súčasnosti vyučuje nových lektorov tejto metody nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v zahraničí. Viac o doterajších skúsenostiach Vašej lektorky sa dočítate tu:

O lektorke

 

 

Dodatočné informácie:

 

Čo je potrebné k získaniu certifikátu:

Účasť na kurze neznamená automaticky získanie certifikátu. Po absolvovaní kurzu je potrebné v priebehu 90 dní odpovedať na testové otázky a odoslať ich školiteľovi na ohodnotenie. Testové otázky vypracujete písomne a môžete pri tom používať skriptá, ktoré dostanete na kurze.
Po certifikácii je lektor uvedený v zozname certifikovaných lektorov na stránke https://us.hypnobirthing.com/parents/find-a-hypnobirthing-instructor/ a má oprávnenie používať „Zlatú pečať“, ktorá odlišuje certifikovaných lektorov Monganovej metódy od lektorov iných metód.

 

Kedy môžete začať učiť:

Po absolvovaní kurzu, skôr ako získate certifikát môžete odučiť 2-3 páry rodičov. Po získaní certifikátu môžete vyučovať bez obmedzenia.

 

Re-certifikácia:

Aby Inštitút HypnoPôrodu zabezpečil kvalitné vedenie kurzov pre všetkých rodičov, každý rok je potrebné absolvovať re-certifikáciu. Jej súčasťou je prečítanie 2 kníh zo zoznamu odporúčanej literatúry, opätovné prečítanie knihy Hypnopôrod, získanie ďalších bodov napr. napísaním článku o Hypnopôrode, dobrovoľnou účasťou na projektoch Inštitútu, zorganizovaním prednášky na tému HypnoPôrod, účasťou na HypnoBirthing Conclave alebo opätovnou účasťou na certifikačnom workshope – tzv. B-Back. Re-certifikačný proces nie je náročný a môžete ho absolvovať z domu. Členský poplatok v Inštitúte HypnoPôrodu je v súčasnosti 100 USD (cca 87 EUR) ročne.

 

Ako sa prihlásiť na lektorský kurz?

Vyplňte prosím prihlasovací formulár http://www.hypnobirthing.sk/kurz-pre-lektorov-hypnoporodu/ . Po uhradení poplatku za kurz (platobné údaje dostanete emailom) sa prihláška považuje za záväznú.

 

Dodatočné informácie:

V nasledovnom blogu som zhrnula výhody získania certifikátu v Inštitúte HypnoPôrodu Marie Mongan

Výhody získania certifikátu lektora HypnoPôrodu v Inštitúte Hypnopôrodu Marie Mongan

 

 

 

 

 

 


No Comments

Leave a comment