Prihláška na kurz

Vaše meno a priezvisko*

Fakturačná adresa*

Váš email*

Telefónne číslo* (pre oznámenia príp. zmeny rozvrhu)

Mám záujem absolvovať kurz


Mesto, kde sa koná kurz, na ktorý sa chcem prihlásiť: (miesto konania kurzu nájdete pod odkazom "Termíny")


Začiatok kurzu, na ktorý sa chcem prihlásiť: (dátum začiatku kurzu nájdete pod odkazom "Termíny")

Zúčastní sa kurzu aj Váš partner?


Krstné meno partnera (ak sa zúčastní kurzu)

V ktorom týždni tehotenstva budete na začiatku kurzu?

Ako ste sa dozvedeli o našich kurzoch?

Poznámka


Všeobecné podmienky účasti na kurze:


1. Poplatok za kurz je splatný najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu. Bez úhrady poplatku účasť na kurze nie je možná.

2. Počet vyučovacích hodín je orientačný a môže sa meniť v závislosti od typu kurzu (individuálny/skupinový) a počtu osôb na kurze (menšia/väčšia skupina).

3. Zohľadnenie individuálnych požiadaviek (napr. vyučovanie v skrátenom čase kvôli blížiacemu sa termínu pôrodu) nie je dôvodom na požadovanie nižšej ako stanovenej ceny za kurz.

4. Odoslaním záväznej prihlášky účastníčka kurzu zároveň prehlasuje, že ona ani jej partner, ktorý sa kurzu zúčastní netrpí epileptickým ochorením ani ochorením vyžadujúcim starostlivosť psychológa/psychiatra. V prípade takéhoto ochorenia prosím vopred konzultujte plánovanú účasť na kurze so svojim ošetrujúcim lekárom, resp. kontaktujte lektorku kurzu pre viac informácií.

5. Som oboznámená s cenníkom kurzu HypnoPôrodu.

Odoslaním tejto záväznej prihlášky potvrdzujem súhlas so všeobecnými podmienkami.